بهانه راز
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: کتاب «بهانه راز» کتاب بنيادين و مقدماتي مجموعه کتب اعتقادي-تربيتي بهانه راز است. بهانه اي براي اتصال و رابطه با معبود حقيقي! يعني در مجموعه کتب «بهانه راز» به يک سري مباحث و دروس عقيدتي بر اساس قرآن کريم و روايات مي پردازد. کتاب «بهانه راز» در حقيقت کتاب راهنماي تخصصي و مقدماتي ديگر دوازده جلد بهانه راز است که بايد از سوي شخص مبلغ به دقت مورد دقت قرار گيرد. ديگر کتب دوازده گانه براي ارائه به مردم از زبان مبلغ در مکان هايي چون مساجد، مصلاها، حسينيه ها و مجالس مذهبي و سخنراني و ... آماده شده اند. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: اين کتاب رويکرد علمي و نظري داشته و نظرات تفسيري از قرآن کريم، فلسفي و کلامي و حتي شواهدي از علوم تجربي و ... ارائه شده اند. در کتاب «بهانه راز» با تأکيد بر محوريت ذکر و تذکر الهي به مباحثي چون: معنا و مفهوم ذکر، انواع ذکر جلي و خفي و کثير و ...، مراتب ذکر (زباني، عملي، فکري و قلبي)، ذکر به لحاظ ذاکر، مصاديق ذکر، درجات و احکام ذکر، مفاهيم معنوي ذکر، قران کريم کتاب تدوين، کتاب تکوين: ذکر عقلي و نظري، کتاب عمل: ذکر عملي و در نهايت بررسي ابعاد نماز به عنوان ذکر کامل پرداخته است. نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: همانگونه که اشاره شد در اين کتاب با بيان مفاهيم تخصصي مبلغ را از لحاظ دانش نظري جهت ارائه محتواي ديگر کتب آماده کرده است. زيرا در ديگر کتب اشراف مربي و مبلّغ به مباحث ارائه شده حائز اهميت است.