صبای وصال
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: اين کتاب حول نهادينه سازي فرهنگ و معرفت صحيح جامعه مسلمانان نسبت به مقامات معنوي و اهميت «نماز» بر اساس نگرش قرآن کريم و روايات است. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: اين کتاب در پي راه حلي بينش زا و کاربردي براي دو سؤالي است که در مقدمه بيان کرده است: چرا در جوامع اسلام، اعتنا و اهتمام به نماز کم است؟ و اگر هم توجه و تقيدي باشد چرا اثر و نمز وعده داده شده و مورد انتظار را ندارد. موضوعات اصلي کتاب در دو عنوان کلي «صبا» و «وصال» ارائه شده اند. «صبا»ي وصال يعني؛ همان نسبم و شميم ملاقات با پروردگار عالم است که درباره جلال و عظمت ميزبان و کسي است که نمازگزار به ديدار او مي رود. تا نمازگزار حال و جايگاه خود را نبت به او دريابد و با بصيرت و آگاهي به سوي او بشتابد. و همين طور در باب عظمت و اهميت نماز در بين عبادات و اعمال مي باشد. تا جايگاه و منزلت آن را دريافته و به کاهلي و غفلت از آن نگذرد. بخش دوم به نام «وصال» است. که نمازگزار با گفتن «الله اکبر» و يادآوري عظمت خداي متعال، در بارگاه او حضور مي يابد، و به اندازه شناخت و اخلاص و جضور خود با او به راز و نياز مي پردازد. نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: اشاره شد که کتاب رويکرد تبليغي و کاربردي داشته و به نوعي مطالب را ارائه کرده که در عين غناي علمي، قابليت استفاده از سوي عموم را داشته باشد. شرط لازم براي ورود به ديگر عرصه هاي تربيتي و عقيدتي تصحيح ظاهر و معرفت نسبت به نماز است. به همين دليل «فان قبلت قبل ماسواها و ان ردّت ردّ ما سواها».