گنجی پنهان
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: هدف و همت اين کتاب آشنايي و الفت و انس دادن بندگان به خداي مهربان است. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: اين کتاب در سه سرفصل کلان تنظيم شده است که در ذيل خود زير مجموعه هايي دارد: در سرفصل اول در صدد بيان آشنايي و شناخت خداي متعال از زبان قرآن کريم و روايات اهل بيت عليهم السلام است. سرفصل دوم مربوط به توجه مخصوص و عنايت ويژه خداي مهربان به بندگان مومن خود مي باشد، چه بسا اگر مومن به عنايت و مخبت شديد خداي مهربان نسبت به خود آگاهي مي يفات از شوق عشق و شعور ديدار او جان مي سپرد. سرفصل سوم درباره کساني است که چنين مهرو محبت هاي بي نهايت خداي مهربان را درک کرده اند و درصدد قدرشناسي و شکرگزاري او برآمده اند و به اين باور رسيده اند و اقرار دارند که هيچ گاه با اعمال خود هرچند زياد به نظر رسد، نمي توانند قطره اي از درياي گسترده و بي کران رحمت و محبت خداي عزّوجل باشند. نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: هدف اين کتاب آشنايي و انس با خداي مهربان است. يعني روح اصلي که مجموعه کلي بهانه راز به دنبال آن بوده است. يعني پس از تکميل نماز و نگرش يه خداي متعال و انس با او مومنان زمينه مناسبي را براي ارتقاي سطح عقيدتي و معرفتي و عملي خود پيدا مي کنند.