مراد دل
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: دراين کتاب به مفاهيم و روش هاي بيداري، آگاهي و توجه و حضور به خداي عزّوجل مي پردازد. اين کتاب بر اساس قرآن کريم (کتاب تدوين) به آموزش توحيد مي پردازد. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: ذکر در معناي قرآني آن در مقابل فراموشي و نسيان است. يعني همان حالت آگاهي و حضور نسبت به خداي متعال. طبق قرآن کريم تمامي کتاب هاي آسماني و پيامبر اکرم ص نيز ذکر هستند و کلا هر چيزي که انسان را به خدا نزديک کند همچون ائمه اطهار عليهم السلام، نماز و اذکار و ... ذکر هستند که البته با درجات مختلف مي باشند. سرفصل هاي اين کتاب بدين صورتند: • مقام و اهميت ذکر در قرآن و حديث • قرآن و خدامحوري • خدا و جهان در قرآن و حديث • اولين و آخرين ذاکر خداست • مراد از ذکر در قرآن و حديث نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: آموزشگاه توحيد..! اين کتاب متن درسي آموزشي توحيد بر اساس قرآن کريم است. با بيان معناي فوق، «ذکر» جان و روح عبادتها و حلقه واسطه بين بندگان و خداست؛ که زنگارهاي فراموشي و نسيان زدوده مي گردد و انسان به مقام وصال و لقاء و قرب مي رسد و هدف از آفرينش حاصل مي گردد. به همين جهت ضرورت دارد که مقام و اهميت ذکر در قرآن و حديث معلوم گردد تا از اين لطف و عنايت الهي بهره و استفاده بيشتري برده شود.