محک تجربه
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: هدف در اين کتاب ايجاد آشنايي و انس عميق و دروني با واجبات و خواسته هاي الهي است. هم چنين اينکه بندگان از سر شوق و رغبت مومنانه از محرمات الهي اجتناب نمايند. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: کتاب با چند آيه و چند سوال طرح بحث کرده و شروع مي گردد. قرآن کريم اشاره مي کند که تمامي مردماني که ادعاي ايمان کرده اند همانند گذشتگانشان مورد امتحان و آزمون قرار مي دهيم. پس در اين جا کساني که از لحاظ معرفتي و عملي در مراحل پيشين آشنا شده اند بايستي به ورطه عمل آمده و امتحان خود را پس دهند. مگر مي شود بنده اي که ادعاي حبّ و تقواي الهي مي کند در گفتار خود صادق است از محرمات الهي نپرهيزد؟ مگر مي شود... . در اين کتاب با پرداختن مصاديقي چون نماز، روزه، زکات، حج و تذکر نسبت به محرمات، از زبان آيات و روايات، بنده را به اطاعت در برابر معبود ترغيب مي کند. حتي در ادامه کتاب مستحباتي را که به بنده در طي سريعتر مسير عبوديت کمک مي کند معرفي کرده و تشريح مي کند. نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: آزمون توحيد..! پس از آموزش توحيد و متوجه ساختن به نشانه هاي توحيد در آزمايشگاه جهان، نوبت بنده است که به آزمون برود. او بايستي آماده شود تا خواسته ها و ارامر و نواهي محبوب يکتايش را عملي سازد. يعني آزموني براي تقوا و اخلاص و ايمان که بايد همه آماده آن گردند.