رندان بلاکش
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلی کتاب: آشنایی با موانع و چالش های احتمالی در برابر توجه و حضور بنده نسبت به خدای مهربان و عمل به خواسته های او و رفع این موانع. بدین ترتیب می تواند از آزمون توحید سربلند برآید. مروری اجمالی بر محتوای کتاب: برای ذکر و یاد خدای متعال موانع و عوامل متعددی برشمرده شده و بیان کرده اند که این ها نیز به نوبه خود دارای علل و عواملی اصلی تر و قبلی تر و جدی تر بوده و زمینه این ها می شوند که هرکدام راهکاری دارند که معرفی می شوند. این عوامل (سرفصل های کتاب) از این قرارند: • شناخت در مقابل عدم شناخت خدای متعال • آگاهی و بی خبری از آثار و فواید بزرگ دنیوی و اخروی ذکر و یاد خدا • باورهای سنتی و سطحی در مقابل بینش های عمیق قرآنی • ضعف ها و بیماری های جسمی و روحی در مقابل عافبت و سلامتی • یأس و بدگمانی در مقابل انس و اعتماد به خدای متعال • شیطان در مقابل پناه جویی از او به خدای متعال نظم تبلیغی تربیتی کتاب در مجموعه بهانه راز: وقتی آزمون، آزمون است که بتواند به تناسب بنده را به چالش کشیده و او را در شرایط و موانع مختلفی در بوته امتحان محک بزند. بنابراین بنده اگر بخواهد در آزمون توحید موفق باشد بایستی بتواند از موانع اصلی قرب و توجه او به خدای متعال به سلامتی بگذرد.