عیار ذکر
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلی کتاب: معرفی معیار و میزانی که به انسان نشان می دهد که به چه میزان در قرب به خدا موفق بوده اند تا بتواند به خوبی مراقبه و محاسبه داشته باشد. مروری اجمالی بر محتوای کتاب: در این کتاب با بررسی عوارض و شواهد ذکر و توجه به خداوند متعال و همچنین اثرات دوری از خداوند و با ذکر حال و احوال انسان های متوجه به خداوند مهربان (به عنوان الگو) معیارهایی روشن به انسان ها ارائه می کند. نظم تبلیغی تربیتی کتاب در مجموعه بهانه راز: در همه نظام های تبلیغی و تربیتی صرف انداختن مطالب و مفاهیم در درون دل و جان افراد کافی نیست. بلکه باید به آن ها توان رشد مستقل نیز داد. ارائه معیارهایی برای خود کنترلی از مهمترین مراحل رشد و تربیت فردی افراد است.