جان عبادات
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلی کتاب: جزوه ای تخصصی برای مبلغین است در باب کلیات و مفهوم و ریشه و شاخه های ذکر. مروری اجمالی بر محتوای کتاب: تمامی آیات تدوین و تکوین و اوراد و اذکار کتاب های مقدس و انبیا و اولیا و واجبات و مستحبات و ... در حقیقت ذکر هستند. یعنی نشانه هایی که باعث توجه انسان به خدای متعال می گردند. حتی نیازهای گوناگون ما نیز ذکر هستند. تا ما را به سوی خداوند متعال رهنمون سازند. پس بهانه راز است نیاز. تأکید این کتاب بر مفهوم ریشه ای و بنیادین و موسع ذکر است. در این کتاب مروری مجدد و عمیقتر بر مفاهیم تخصصی جهت تقویت بنیه فکری مبلغین خواهد شد. کلیات ذکر و ریشه ها و شاخه های نظری آن از مباحث مطرح شده در این کتاب است. نظم تبلیغی تربیتی کتاب در مجموعه بهانه راز: این کتاب نه جهت ارائه مستقیم به عامه مردم بلکه برای تقویت بنیه فکری مبلغین گرامی و روحانیون تدارک داده شده است. از این طریق با پشتوانه علمی قویتری به ارائه مباحث خواهند پرداخت.