سبکهای الهی
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: اين کتاب دربردارنده پنجاه سنت خداي حکيم برگرفته از قرآن کريم بوده که بيانات حضرات معصومين علهيم السلام تبيين گرديده اند. بدين ترتيب داعيان الي الله مي توانند مردم را به ولايت الهي راهنمايي و دعوت کنند و آن ها را از تلاش و کوشش هايي که برخلاف قوانين و سنن الهي است و نتيجه و ثمري ندارد آگاهي داده و بازدارند. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: خداوند حکيم، روند اداره امور حهان و انسان را بر اساس قوانين ثابت و استواري بنا نهاده است که هيچ گاه تبديل و تحويل نيم پذيرد. قوانين و سنت هاي خداي حکيم و عادل در همه زمان ها و مکان ها و براي همه ملت ها و اقوام ثابت و استوار و روشن بوده است و هيچ گونه تبصره اي را به نفع يا ضرر گروه يا فرد خاص نمي پذيرد. اگر کسي بخواهد به دور از درد و رنج هاي بيهوده و تلاش و کوشش هاي بي ثمر که در نهايت به فرسودگي و پشيماني منجر مي وشد زندگي کند و در نهايت به سعادت و رستگاريو خوشايندي برسد چاره اي دارد حز اين که قوانين و سنهاي الهي را بشناسد و بدانها باور داشته و عمل نمايد. برخي از سنت هايي که بدان ها پرداخته شده شامل موارد زير است: مستي ثروت، هدايت، آزمايش، درگيري خير و شر، سپاسگزاري، حسد، کبر، قوام عالم و ... . نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: آشنايي مردم با خواسته هاي الهي و تشويق آن ها در سربلندي در امتحانات عملي زندگي، قسمتي از وظايف مبلغين ديني و داعيان الي الله است. در تکميل راه ابلاغ وظيفه الهي، بايستي مردم به چگونگي قوانين و سنت هاي اين جهان آگاه گردند تا به نحوي بهتر از ابتلائات و امتحان زندگي مومنانه سربلند برآيند.