قواعد فقهی (کاربردی)
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلي کتاب: ارائه کننده پنجاه قاعده کلي فقهي مورد نياز جامعه اسلامي و بصورت کاربردي تا مومنين و مردم عادي را در يادگيري و آگاهي و عمل به احکام و مسائل شرعي ياري کند. مروري اجمالي بر محتواي کتاب: در اين کتاب به پنجاه قاعده کلي فقهي پرداخته است. تکيه کتاب بر جنبه کاربردي اين قواعد بوده است. بر اساس اين قواعد بسياري از سوالات و احکام مردم مرتفع مي گردد. از آن مهمتر اين که قواعد ياد شده صرفا جنبه فقهي ندارند بلکه بيشتر آن ها مثل قاعده تحذير و نفي سبيل و وجوب تعظيم و ... گستره وسيعي در جهان بيني و روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي وا خلاقي دارند. و سعي کتاب اين است که در حدّ گنجايش و با لحاظ مورد به آن ها بپردازد. برخي از قواعد توضيح داده شده در اين کتاب شامل موارد زير هستند: قاعده ارشاد، قاعده بزرگداشت، قاعده نذر، قاعده شک امام و مأموم، قاعده نيت، قاعده صحت، .... نظم تبليغي تربيتي کتاب در مجموعه بهانه راز: در عين اين که مردم به پيروي از خواسته هاي الهي و فرمايشات دين اسلام تشويق مي شوند بايستي شرايط هدايت و قرب هرچه بيشتر آن را نيز آماده تر نمود. قواعد فقهي يه اين امر کمک شاياني مي کند. در عين اين که همچون رويکردي که ائمه معصومين عليهم السلام داشته اند مباحث فقهي ارائه شده از ديگر جنبه هاي نگرش اسلامي جدا نشده اند و آگاهي مردم در ذيل آگاهي به احکام ديني خود به نگرش و معارف ديني شان نيز افزايش مي يابد