آئین هدایت
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع اصلی کتاب: روحانیون و مبلغین لازم است که برخی از اذکار، مفاهیم و آداب دینی را حفظ و بلد باشند. معمولا این آداب مورد توقع است و روحانیون در زندگی شخصی و اجتماعی خود همواره به آن ها نیاز دارند. مروری اجمالی بر محتوای کتاب: هرکسی برای ارتباط روان آسان با موضوع کاری خود به اسباب و سائل و فنون و روش هایی خاص نیاز دارد. گاهی موضوع کاری جماد است مانند حرفه های معماری و مهندسی و صنایع ماشینی و گاهی نبات و گیاه است مانند کشاورزی و گاهی جسم انسان است مانند رشته های پزشکی و گاهی با روح انسان است مانند روانشناسی و علوم انسانی. ولی وظیفه و کار روحانی با روح و اعتقاد انسان در ارتباط است و این مهمترین و دقیقترین موضوعات است. یعنی موضوع کار روحانی قلب و روح مردم از همه اقشار بوده آن هم ارتباطی معنوی و اخلاقی بر اساس مصیر الی الله و محوریت الله. پس یک روحانی علاوه بر علم و تقوا و اخلاق به سرمایه دیگری برای تقویت نقش ارتباط اجتماعی خود نیاز دارد. ابزارها و توانایی ها و آدابی که به تعاملی راحت، اثربخش و صمیمی با مردم بیانجامد و نیازهای آنان را در عرصه هایی متنوع پاسخگو باشد. آن چه که در این کتاب آمده است حداقلی است که هر روحانی تا آخر عمر بدان نیازمند است و باید حفظ کرده و به همره داشته باشد و گرنه همیشه دچار تشویش و اضطراب و انزوای اجتماعی است. نظم تبلیغی تربیتی کتاب در مجموعه بهانه راز: مهارت های روحانی را در پاسخ گویی به نیازهای اقتضایی ولی رایج مردمی در ارتباطات اجتماعی افزایش می دهد. بدین ترتیب هم نیاز مبلغ و هم نیاز مردمی افزایش یافته و ضمنا اعتماد مردم به روحانی در پاسخ گویی به نیازها و اعتماد به نفس روحانی در شرایط مختلف ارتقا می یابد.