سبک زندگی توحیدی
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراصول دین ( توحید ، نبوت و معاد ) ،همه مذاهب و فرقه های اسلامی متحد بوده و در آن اختلافی ندارند . البته دو اصل نبوت و معاد ، ناظر و رهنمود به توحید می باشند . توحید رکن اصول دین است. قرآن حکیم با همه شمولیت و دستورالعملهای فراگیرش که در همه زمینه های فردی و اجتماعی یک مسلمان دارد ، ولی به طور مشخص ، کتاب هدایت و رهنمون به سوی "توحید " است . همه پیامبران با کتابهای آسمانی فرستاده شدند تا مردم را به خدا و توحید آشنا و نزدیک نمایند . در قرآن حکیم بیش از 26 هزار بار به صورت اسم جلاله ، اسمای حسنا ، ضمایر و موصولات به خدای عزوجل تصریح و اشاره شده است . یعنی بطور میانگین در هر آیه ای چهاربار ذکر و نام خدای مهربان به میان آمده است . که اگر قرآن با تدبر تلاوت شود ، خواه ناخواه ، حضور خدای مهربان را در جان و فکر ، قلب و روح انسان یاد آور می شود . لذا سبک قرآن ، به طور حکیمانه و مجدانه ، هدایت به سوی سبک زندگی توحیدی است .و در نهایت ، اصل "معاد " نیز بسیار روشن و با صراحت ، مصیر ، رجعت و مأوی به سوی خدا دارد . بطورآشکار سبک زندگی توحیدی با طب اسلامی فرق دارد .چون در طب اسلامی به لحاظ اعتماد به قول معصوم اطمینان به شفا می رود ولی در سبک زندگی توحیدی ، همه امور زندگی سمت و سوی خدایی دارد . درنتیجه شخص مومن و موحد ، خود را در محضر و منظر خدای قادر متعالی که دارای اسمای حسناست می یابد . بدون تردید اگر فرد و جامعه چنین روندی را در پیش بگیرد و بدون وقفه استمرار بخشد ، به همان جامعه و نظام آرمانی موعود خواهد رسید . و این مجموعه با استناد به آیات و بیان روایات در صدد ارائه چنین سبک زندگیست . آنگونه سبکی که از مبدء تا معاد ، صلات تا زکات ، مادیت تا معنویت ، خرد و کلان تمامی ، مجموعه ای دست بدست هم و ناظر به یکدیگر ، به سوی رستگاری در سایه توحید است ، همت و عنایت دارند .